ผู้บริหาร crypto ที่ร่ำรวยต้องการให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใส่ใจเกี่ยวกับ crypto ขอให้โชคดีกับสิ่งนั้น

ทำไมอุตสาหกรรม crypto ต้องการให้ผู้ถือ bitcoin ลงคะแนนเสียง อุตสาหกรรม crypto พยายามขายสิ่งใหม่ ๆ ให้เราอย่างต่อเนื่อง ฤดูกาลเลือกตั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง bitcoin ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งใหม่ซึ่งคาดว่าจะพร้อมที่จะลงคะแนนสำหรับทุกสิ่งที่สนับสนุน crypto Crypto Council for Innovationซึ่งเป็นกลุ่มการค้า pro-crypto ที่เป็นตัวแทนของแพลตฟอร์มเช่น...